Thứ Sáu, 19 tháng 7, 2013

Đù móa nó!

Mẹ cái thằng bbcl giật tít và viết cách câu view/
Nhưng cũng thành thực nhìn lại chính sách và sự quan tâm của Nhà Nước khi đặt vấn đề trồng cây gì, nuôi cây gì: 
   Trồng cây xăng, nuôi con Cần T (xin lỗi)
Cho thấy một chính phủ điều hành yếu kém.
Đù móa ai? Chú Phỉnh!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét