Thứ Bảy, 21 tháng 4, 2012

Thời điểm cáo chung

Thời điểm cáo chung
Apr 20, 2012 11:44 PMPublicPageviews 24 0
"Chúng ta cần một xã hội mà trong đó sự phát triển là thực sự vì con người, chứ không phải vì lợi nhuận mà bóc lột và chà đạp lên phẩm giá con người. Chúng ta cần sự phát triển đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội, chứ không phải gia tăng khoảng cách giàu nghèo và bất bình đẳng xã hội. Chúng ta cần một xã hội hướng tới các giá trị tiến bộ, nhân văn, một xã hội nhân ái, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, chứ không phải cạnh tranh thắng - thua vì lợi ích vị kỷ của các cá nhân và các phe nhóm. Chúng ta cần sự phát triển bền vững, hài hòa với thiên nhiên để bảo đảm môi trường sống trong lành cho các thế hệ hiện tại và tương lai, chứ không phải để khai thác và chiếm đoạt tài nguyên, tiêu dùng vật chất vô hạn và hủy hoại môi trường..." The0 Tổng phú Trọng - CuBa
Mỗi ngày qua đi, chế độ càng bộc lộ sự dối trá.

Sự dối trá bắt nguồn từ việc sử dụng một học thuyết vất đi của thế giới, sử dụng thuật ngữ đấu tranh giai cấp mà đến bây giờ ai cũng biết là nó lạc hậu đến 83 năm. Thuật ngữ "cách mạng" (làm cách mạng, theo cách mạng)

Sự dối trá tiếp tục phát triển đến ngày nay, cùng với những chém gió tự sướng của tầng lớp chóp bu chế độ:
- Sự ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa so với chế độ tư bản (Chém gió tại Cubố)
- Dân chủ của nước ta ưu việt gấp vạn lần chế độ tư bản (Chém gió của bà Zoan)
- Trong vụ Vinashin tôi nhận khuyết điểm nhưng bản thân tôi không có lỗi (Thủ lĩnh đương thời)


Sự dối trá được bao che của cả hệ thống trong vụ bà Nghị Hòang Yến. Từ Cả tỉnh Long An, chính quyền, mặt trận bao biện, đến ban thẩm tra tư cách đại biểu Quốc Hội "cơ bản không vấn đề gì", đến nay, sau khi lòi ra trên tất cả mặt báo sự việc không thể che giấu. Đã hơn 1 năm từ khi bầu cử Quốc hội đến nay, vẫn còn đang thẩm tra xác minh... Quốc Hội dối trá.
- Việc có những đại biểu Quốc Hội như thế, + nghị Cảnh với chỉ số IQ, nghị Đương với rau muống SinGaPo, nghị Phước với dân trí thấp, nghị Hồng với Luật nhà văn. Thể hiện một tầm văn hóa của chính khách thấp hay là một nền giáo dục dối trá
- Nghị quyết TW 4 rút ra được điều gì để Trưởng ban Tử tưởng văn hóa đưa con lên làm chủ tịch HĐQT một công ty, con lai giữa Vinaconex và Xây lắp Dầu khí. Con đường của em Tô Linh Lương sẽ chuyển qua Tập đòan Dầu khí rồi sang Bộ Thương mại. Giống con đường anh Đinh La đã đi. Mẹ nó, vậy Nghị quyết 4 có phải là một sự dối trá không? Kiểm điểm và tự kiểm điểm. phê bình và tự phê bình nhá.


Sự dối trá còn có thể tiếp tục được đến bao lâu nữa để đi đến thời điểm cáo chung.Sâu, đàn sâu bò trên Ngiã trang liệt sỹ có hình dạng bản đồ Việt Nam?


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét