Thứ Ba, 11 tháng 11, 2014

Khi sự dối trá lên ngôi thì niềm tin nào ở lại cho người có liên quan

Ông Hồ Xuân Mãn đã bị tước danh hiệu Anh hùng? Nhưng chưa dừng lại ở đó, người ta còn nghi vấn là ông Mãn chưa được kết nạp đảng của ông.
Một người chưa được kết nạp đảng mà làm đến Bí thư Tỉnh ủy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Rồi cái ông Bí thư Tỉnh ủy khai man thành tích đó, đi khắp nơi diễn thuyết, ký tên và bằng khen, Giấy khen, Danh hiệu.....

Những tờ giấy đó, ký tên Hồ Xuân Mãn, một sự dối trá đã bị lộ, vậy những người có liên quan, được nhận tờ giấy đó sẽ thế nào?

Rồi mai đây, còn những ông chưa bị lộ , sẽ còn lòi ra, sau những đấu đá, thanh trừng đang hiện hữu trên mạng hiện nay.


Giám đốc Điện lực Thừa Thiên - Huế nhận bằng khen từ một anh dối trá
Một kẻ dối trá dẫn đầu phong trào học tập theo tấm gương đạo đức HCM?

Công An Tỉnh Thừa Thiên - Huế nhận bằng khen từ 1 kẻ dối trá.
Các Giáo sư và Phó Giáo sư nhận hoa chúc mừng từ một kẻ dối trá


Lãnh đạo xã Hồng Thủy đang nuốt từng lời từ kẻ dối trá

kẻ dối trá phát biểu trong lê trao bằng Phật học cho sư

Có thể còn nhiều hình ảnh khác chưa cập nhật. Nhưng nói cho cùng, sự dối trá của một cá nhân ông Mãn được xây dựng trên nền tảng dối trá của một chế độ. Một chế độ dối trá dựa vào lý luận chuyên chính vô sản và đấu tranh giai cấp. Những chiêu trò mị dân của đảng cầm quyền, thử hỏi trong số họ, số hàng ngũ lãnh đạo ấy, bản thân họ với chuyên chính vô sản có phải đã là 2 thái cực đối lập, bản thân họ có phải chính là nguồn gốc xuất hiện giai cấp, giai cấp ăn trên ngồi trước, giai cấp thống trị. Sự dối trá đã xuất hiện ngay từ trong Hiến pháp với câu: Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác Lê Nin.

Xét cho cùng, đến một lúc, đều ngã ngửa ra rằng 90 triệu dân Việt không phải đang bị dẫn dắt bởi một tập đoàn dối trá, mà là một bầy sâu đang cai trị 90 triệu người. Sâu ký giấy khen, sâu quyết định giá xăng, sâu lãnh đạo người!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét