Thứ Ba, 27 tháng 11, 2012

Chưa viết xongHôm nay, ngày mai, ngày mốt. Những người đang chuẩn bị vào Đảng. Họ phấn đấu vì lý tưởng gì? Là dọa trẻ em thôi. Với thực trạng đất nước thế này, Chủ tịch Nước đương thời còn gọi là cả bầy sâu. Thì có mà làm sâu mọt à. ừ. Công chức toàn là vô đạo đức. Nếu có đạo đức thì doanh nghiệp chả kêu rên. Có phải vì sống nhờ lương đâu? Ai chả biết lương công chức không đủ nuôi mỗi mình. Vậy tại sao vẫn thích công chức. mà công chức không có Đảng liệu có leo lên nổi chức Trưởng phòng không? Đến lúc nào mà Trưởng phòng không cần có Đảng, lúc ấy tự khắc sẽ hết một số vấn nạn của quốc gia. Đây là một vấn đề về luận lý học mình cần phải nghiên cứu để sửa Hiến pháp.
Nói là 3,2 triệu Đảng viên, có nhà có 3 Đảng viên, có nhà không có Đảng viên nào. Khối phố nào, thôn nào chả có chi bộ. Tính bình quân mỗi hộ có 1 Đv x 5 người = 16 triệu người có người thân thích ruột thịt là Đv, x trung bình cho 2 người thân thiết xa hơn chút. Vị chi là có 32 triệu dân, có quan hệ mật thiết với Đảng. Bộ trưởng Huệ nói có 22 triệu người hưởng lương từ ngân sách đấy thôi. Nhưng miếng cơm thực sự có nạc thì nằm ở đâu? Ở những kẻ vô đạo đức, có chức tước, có chức sắc, cả những kẻ lợi dụng vị trí công tác nhỏ bé để vòi vĩnh, tham những vặt. nhỏ tham nhỏ, lớn tham lớn. Miếng bánh nhìn chi chít những sâu ông, sâu cụ, trứng giòi con cụ dát vàng, sâu mới nứt mắt, sâu mới ra lông. lôm nhôm quá.
Hiến pháp Mỹ được làm ra từ những suy luận logic học, ở đó, mỗi câu chữ đều được mổ xẻ chặt chẽ, dựa trên nguyên tắc Hiến pháp, là một bản quy ước, hương ước, khế ước, văn tự, mà ở đó, mỗi người dân, tự hào, rụt rè, đắn đo, trao nó cho những người đại diện Nhà Nước những quyền lực nhất định để duy trì trật tự xã hội, bảo vệ cho những người yếu đuối (kinh tế, sức khỏe, tinh thần) trước những nguy cơ bị ngược đãi, áp bức.
Hiến pháp đó cũng ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét