Thứ Hai, 12 tháng 3, 2012

Tầm của Ngô Bảo Châu

Tầm của Ngô Bảo Châu

Đăng ngày: 08:39 09-02-2012
Thư mục: Tổng hợp
Đây là Hội chứng ăn theo người nổi tiếng!
Bạn là ai mà dám phê bình ông ta?
Mi là cái thá gì?
....
Tôi tư duy, tôi tồn tại!

Sáng nay đọc Báo Thanh Niên có bài về Giáo sư Ngô Bảo Châu nhận Bắc Đẩu bội tinh, huân chương cao quý của nước Pháp; hạng Hiệp sĩ. Chợt lặng đi một hồi. Suy nghĩ rất nhanh, sao ông ta không từ chối nó nhỉ.Ông ta hãnh diện, vinh dự gì khi nhận Huân chương này. Huân chương này mặc dù dành cho cả quân sự và dân sự. Mặc dù chiến tranh vệ quốc 1946-1954 lẫn cuộc chiến giành độc lập 1945 (cướp chính quyền) đều đã đi qua rất xa; mặc dù Nước Pháp đã mang đến nhiều điều mở mang cho Việt Nam, nhưng máu xương vẫn còn đó, đâu dễ nào phai. Lịch sử nào Điện Biên Phủ, nào đồn điền cao su, nào phu phen hầm mỏ, di dân thuộc địa... Nào nghe, nào nhắc đến vẫn còn rùng mình. Nào Hoàng Diệu, nào Nguyễn Tri Phương...
"Bắc Đẩu bội tinh cao quý của nước Pháp ấy" bao tướng lĩnh Pháp xâm lược Việt Nam đã nhận; bao người "đi lính cho Tây" được nhận?


Ngô Bảo Châu !? Tầm của ông? Tâm của ông, hãy giữ cho trí tuệ được thức!                                                                                                                                       Thích Nhất Huy
                                                                                                                                      Tam Kỳ 09/02/12

http://www.thanhnien.com.vn/pages/20120209/gs-ngo-bao-chau-duoc-tang-bac-dau-boi-tinh.aspx

http://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%AFc_%C4%90%E1%BA%A9u_B%E1%BB%99i_tinh
Nguồn trích dẫn (0)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét