Thứ Ba, 12 tháng 8, 2014

Cán bộ Nhà Nước, toàn ....

Mẹ kiếp, chỉ muốn 1 búa đập vỡ cái Nhà nước này!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét