Thứ Sáu, 15 tháng 2, 2013

Cám ơn Hoàng Hữu Phước

Không định nhắc, nhưng thấy có ích, cần phải tán dương Hoàng Hữu Phước một câu. Hôm trước góp ý Hiến pháp tại Phường An Xuân, có người hỏi: sao cậu lại không đồng ý Quốc Hội lập Hiến pháp, tôi có đứng dậy thưa rằng, vì Quốc Hội khóa XIII hiện nay quá đông, 500 vị và họ không có đủ sẵn sàng cho việc lập Hiến, họ chỉ là đại biểu Quốc Hội khóa XIII, và trong số họ, có những người không xứng đáng. Và đây, hôm nay, Nghị Phước đã dõng dạc tuyên bố rằng Nghị Quốc, Dương Trung Quốc có Tứ đại Ngu. Tôi không nhớ 4 cái ngu gì, nhưng chỉ biết rằng có một đại biểu Quốc Hội khóa XIII chửi dõng dạc một đại biểu Quốc Hội khóa XIII là ngu, sau đó lên mạng, nhiều comment lại bảo rằng ông Hoàng Hữu Phước có Bách đại Ngu (100 cái Ngu).
Ông bà ta nói ở đời có 4 cái Ngu, mà đồng bào chửi ông Phước có 100 cái Ngu, hơi nhiều chút.

Vậy không biết ai đúng ai sai, nhưng chắc chắn trong 2 ông đại biểu Quốc Hội khóa XIII (2011-2015) có ít nhất một ông ngu, chưa nói 494 ông còn lại chưa khai ra.


Lại đọc thấy trong ngày hôm qua, trước một ngày, một ông đại biểu Quốc Hội khác là ông Trương Tấn Sang, bảo chúng ta nên nói thật, không nên dối trá. 
Như vậy, nếu một ông không ngu thì một ông ắt phải nói dối. 

Do vậy, tôi thấy rằng, quan điểm Quốc Hội hiện nay được lập Hiến là không được. Vì 86 triệu dân Việt Nam không thể để một ông ngu, hoặc một ông dối trá tham gia lập và biểu quyết Hiến pháp của mình được. Ngay cả một KTS cũng có thể gạch nát bét bản Dự thảo Hiến pháp như thế thì với trình độ của một ông đại biểu như vậy biểu quyết thì có thể an tâm được không?
Quốc Hội hiện nay không được lập Hiến. Quyền lập Hiến thuộc nhân dân.


Nhân dân phải được trưng cầu ý kiến
chứ không phải chỉ góp ý kiến.
Cám ơn Hoàng Hữu Phước, đại biểu Quốc Hội nhiệm kỳ 2011-2015, đại biểu đoàn Tp Hồ Chí Minh.


 Update:* Ông xem việc viết bài trên blog như thùng nước đá để ở ngoài đường, ai muốn xem thì xem, không lường trước những vấn đề phát sinh... Ông có nghĩ nói như vậy là không xứng tầm của một đại biểu Quốc hội? Liệu cử tri có chấp nhận?
 Cử tri hiểu biết, có tâm Phật... thì một ông như Hoàng Hữu Phước hồi nào tới giờ chưa phạm phải cái gì, viết bài nói nặng Dương Trung Quốc quá mà bây giờ vẫn cố rống họng mắng tiếp ông Quốc nữa thì không thể tha thứ được. Nhưng ông Phước đã thành khẩn nhận lỗi thì thôi cho qua. Tôi tin đấy là đa số cử tri.
* Có bao giờ ông nghĩ rằng mình không còn xứng đáng đại diện cho cử tri nữa?
- Không bao giờ. Đối với tôi rất rạch ròi và thích hợp với những cử tri rạch ròi. Uy tín là dựa trên cái làm đúng và khi làm sai thì biết cái sai rồi sửa. Đã là người Việt thì không bao giờ không tha thứ cho người biết phục thiện.

Mời đón đọc bài Tranh cãi về quyền của Tư pháp, đang gõ!

Góp ý Dự thảo Hiến pháp tại Phường An Xuân ngày 01/2/2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét