Thứ Sáu, 18 tháng 1, 2013

Đà Nẵng với gợi ý Hiến pháp mô hình Liên bang

Mình không thích Nguyễn Bá Thanh, cũng không thích cách Đà Nẵng phát triển. Không biết anh Bá có sống nổi (nếu Cas vào cuộc và anh Tổng chu du không về trực tiếp xử lý) qua cú đòn này không? Ở đây mình thấy có mấy việc.
1. Anh Tư và anh Tổng làm việc rất hời hợt, cảm tính, những lúc mấy anh đi nước ngoài thì ở nhà là bị trải đệm ngay lập tức.
2. Anh Ba chứng tỏ bản lĩnh quá sớm, thể hiện mưu mô thđoạn, lòng dạ thâm độc, và đã bộc lộ mình ra trước toàn thiên hạ. Con người như thế thì sớm muộn gì cũng bán... So với các Vina trực thuộc, thì tốc độ xử lý, vào cuộc qugấp, vội và tỷ lệ 3.000/100.000 tỷ thì có là g. Mặt khác, 3.000 mà nó c hiệu qu hơn 100.000 phế thải; V vấn đề của Đà Nẵng đa phần dựa trên sự đồng thuận chủ trương của toàn địa phương, mchống lưng từ các Nghị quyết Hội đồng nhân dân, thlàm được gì nhau.
3. Vấn đề ĐNẵng này, lòi ra một việc: các địa phương như Đà Nẵng, Hải Phòng, Sài Gòn, Bình Dương, Nha Trang, Đà Lạt đều mong muốn tự chủ, có một cơ chế độc lập đủ mạnh như mô hình tiểu bang - liên bang. Do đđề xuất ý kiến nên thành lập mô hình liên bang với quy mô sáp nhập 64 tỉnh thành còn khoảng 10-18 tỉnh. Do vậy, nếu lần này mà sửa Hiến pháp "nghiêm túc", thì đưa mô hình này vào dự thảo để trưng cầu dân ý, (đây đã là lấy ý kiến nhân dân rồi đó, làm tiếp bước trưng cầu dân ý nữa đi).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét