Chủ Nhật, 9 tháng 9, 2012

Thượng Đế tính, vòng Luân hồi và chu kỳ hướng TÂM

Tề Thiên nói với Phật Tổ: Ngọc Hoàng không thể ngồi mãi trên ngôi cao đó, đã đến lúc ta lên thế chỗ ngồi đó. Phật Tổ bảo: Ngươi có biết Ngọc Hoàng trải qua bao muôn ngàn kiếp tu hành mới được ngồi đó không?

1. Giải thích các khái niệm:
- Phật tính:
- Thượng Đế tính: Thượng đế tính chính là cái Thái cực, là vũ trụ, là cái không trong cái hư không, là những hạt trong rung động của vũ trụ.
- Ngọc Hoàng: Ngọc Hoàng không phải là Thượng đế
- Tính tôn giáo: Phật nói: đừng nhìn vào ta, đừng nhìn vào ngón tay ta, mà nhìn vào Mặt Trăng ở hướng ngón tay ta đang chỉ.
2. Trong một giấc mơ Thiên giới, tôi thấy mình là một hạt đỏ nóng bỏng đang lặn ngụp trong một cái ống vô tận cùng vô số hạt đỏ nóng bỏng khác. Một vòng luân hồi là từ một hạt thượng đế tính trờ về Thượng đế tính. Cơ thể người được xem như một Tiểu vũ trụ, một Tiểu Ngã trong cái Đại Ngã của bao la Tạo hóa. Con người từ đâu, sinh ra và về đâu? Một chu kỳ hướng tâm là một Kiếp. Cái muôn ngàn Kiếp trong vòng luân hồi mà Tề thiên Đại thánh đó được nghe nói đến chính là muôn ngàn cái chu kỳ hướng tâm của mỗi kiếp, và tịnh tiến dần trong vòng tròn luân hồi cho đến khi trở về đến Thượng đế tính xuất phát để hòa về cái Đại Ngã.
Hạt Thượng đế tính do Thượng đế (Tạo hóa) gieo ra tạo nên chu kỳ luân chuyển của vạn vật. Khởi nguồn từ 0h. Kim h là vòng tròn luân hồi, kim phút là một vòng chuyển thể, kim giây là một kiếp. Kim h theo hình tròn, kim phút chuyển dịch trên miếng bánh từng góc hình tròn, kim giây dịch chuyển từ vị trí mỗi kiếp trên cung tròn của tam giác bánh về tâm và ngược trở lại.Mỗi giây không cố định thời gian, mỗi kiếp chỉ dịch chuyển về TÂM khi tâm được chuyển hóa, và TÂM chuyển hóa mỗi kiếp là hòan tòan khi kim giây về đến tâm. Và khi xuất phát ngược về cung tròn, một kiếp tịnh tiến đã khởi phát.

Tuần tự như thế, có bao nhiêu kiếp kim thạch, bao nhiêu kiếp muông thú, bao nhiêu kiếp gia súc, thảo mộc, người thú, người, thần thánh, tiên Phật để rồi dịch chuyển hết một ngày về đến nơi xuất phát của Thượng Đế tính, hòa vào Đại ngã.

3. Xong một kiếp Người, nhưng TÂM chưa chuyển hóa, chưa dịch chuyển về cái Tâm Giữa, TÂM Không thì kiếp sau lại tiếp tục làm Người, vạch kim giây đang dừng ở đâu thì lại tiếp tục vào Tâm hoặc xuất Cung đồ.
Thần - Thánh - Tiên - Phật - Tôn Giáo - là những phần thưởng, là những hướng đạo sinh cho mọi kiếp chuyển về Tâm Không thuận lợi, để chuyển kiếp tịnh tiến trên vòng luân hồi trờ về Thượng đế nơi xuất phát, lúc này là 12h.
Mỗi nghiệp chướng trên con đường đi của kim giây, sẽ để lại những hậu quả trì trệ, trì hoãn cho con đường về Đại Ngã. Hạt Thượng đế tính phải tiếp tục trong kiếp đầu thai để tiếp tục chặng đường đáng lẽ đã đi qua được rồi. Hay nặng nề hơn, còn phải ngược lại mấy Kiếp để làm lại từ đầu.

Vào TÂM Không, Xuất Cung đồ. Hành trình trên vòng luân hồi để đi về Đại Ngã.

Thích Nhất Huy 08/9/12

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét