Thứ Ba, 22 tháng 5, 2012

Đảng trưởng

Bạn nghĩ thế nào khi đích thân Đảng trưởng làm Trưởng ban chống tham nhũng?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét