Thứ Bảy, 1 tháng 3, 2014

Đất Quảng Nam đội ơn mưa móc các quan.


Nghe vẻ nghe ve
Nghe vè con kiến
Quảng Nam quê tôi
Quan chức ôi thôi
Bực mình cái mà bực mình!!!

DỊ BẢN:


Ngọc hoàng sống ở trên Trời
Nói thì hay lắm thực hành như miu
Sản phầm được cái mơ mơ
Sống dở chết dở giờ thành ễnh ương
ít phúc trùm nịnh một cây
Đầu gật lia lịa tay thì xun xoe
Phong bao em gửi chị nhà
Sâm - nhung, cao hổ anh cầm giùm em
Thiếu năng đực nguyễn ai ơi
Ngồi chờ mưa móc rơi ngay cửa mình
Làm thì không, lính cũng không
Cứ chờ luân chuyển để làm quan to.
Phước lê quá lắm ôi thôi
Xây vô tội vạ để còn tham lam
Nhà to vật vã Bạch Đằng
Con thì hoàng tử quy vào ghế to
Chức quan lợi ích phân chia
Quanh quanh Đại Lộc Điện Bàn Duy Xuyên
Sy văn khuôn mặt lưỡi cày
Bằng thì không có, chỉ cày quanh mâm
Thu vân bạo lắm ai ơi
Nói - ăn - làm được tài nguyên chẳng còn
Ánh minh gian đã hưu rồi
Dư âm tiếng xấu để lưu truyền kỳ
Quan trên còn lắm chuyện dài
Toàn tham toàn dốt chẳng chừa cho dân! 
Điệp khúc:
Khu Tân Thạnh, lắm nhà to, toàn nhà quan, toàn nhà tướng, ai không biết. Dân vi trọng, quân vi khinh, xã tắc thứ chi, ấy thế mà bọn chúng (chuyển sang ca cổ) cứ làm như chẳng ai hay. Mặc cho dân, mặc cho doanh, chúng cứ ăn, cứ phè phỡn, cứ truyền ngôi, nào nhà lầu sang, nào khoe giầu, nào quần là, nào áo lượt, vòng vàng ô tô.
>>>http://www.noivuqnam.gov.vn/Default.aspx?tabid=339&ni=819&language=en-US
Những tưởng cho con du học để về mãi làm quan, ai dè bản chất của kẻ thất phu vẫn còn sâu truyền trong máu. Những tưởng con cái có thể rũ ùn đứng dậy sáng lòa để che vết nhơ của cha ông. Ừ, hãy để cho chúng tưởng, hãy để cho chúng hả hê. Nào xương, nào máu của tiền nhân, nào mồ hôi của bao người đã khai phá vùng đất, để cho những hạt giống tương lai nẩy mầm, vì sự phồn vinh của dân tộc, vì sự phát triển cho nhiều thế hệ, không phải hưởng thụ cho một nhúm người tự cho mình đặc quyền đứng trên hưởng thụ.
Hãy cứ ăn đi, hãy cứ gặm nhấm đục khoét phá hoại. Trời biết, Đất biết, ông biết, tôi biết sao bảo dân đen chẳng ai hay?
...
P/S. Nghe nói Bảo sinh 1985, chưa làm Phó phòng 1 ngày đã bổ nhiệm lên Trưởng phòng, làm việc Nhà nước từ  KTM đến nay chưa được 3 năm đã bổ nhiệm Phóc Chủ tịch Huyện, chưa qua được bậc lương!. >>> Nhân tài, nhân tài!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét