Thứ Bảy, 29 tháng 6, 2013

Chết vì danh hay sinh ra để làm gì?

Ở đời chỉ nên chăm chút cho 3 chữ:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét