Thứ Hai, 24 tháng 9, 2012

Nguyễn Đức Hải - Ku sẽ ?25-9. Họ nói thế nào:Họ nói không thể ngu hơn thế nữa, ông sẽ đáp thế nào? Hay Trần Văn Hải đã nói thay ông!Nguyễn Đức Hải là người từng nói: "Quảng Nam sẽ phát triển công nghiệp Thủy điện".
Sông Tranh qua một loạt các ngày gầm rú, các nhà "khoai học" đã kết luận (?!). Hôm qua, 22/9 lại gầm rú 4,8 độ rich.
... làm thế nào đây trước tính mạng và sự ổn định của người dân? Hay chỉ tập huấn chạy động đất, có động chạy ra đường? Ngồi đó được trợ cấp mỗi tháng 15kg gạo!
Hay là sinh mạng chính trị của ông mới quan trọng?
VAI TRÒ CỦA MỘT THỦ LĨNH ĐỊA PHƯƠNG TRONG VIỆC ĐƯA RA NHỮNG TUYÊN BỐ DỨT DẠC QUYẾT ĐỊNH hơn là chỉ biết ngồi đó viết công văn. Hay là ông đang chờ 1 người chết vì động đất để bắt đầu?

Tại sao cần có Nhà Nước? Một lý do quan trọng đó là để bảo vệ kẻ yếu trước kẻ mạnh. Dù có một người dân bị nguy hiểm, thì chính họ là người, kẻ yếu cấu thành nên một xã hội, bầu ra Nhà Nước mà ông đang là quan chức lớn nhất ở đây.

Tóm lại, ngày nay vai trò thủ lĩnh khác với thời kỳ Hồ Chí Minh ở chỗ họ đều có  lợi ích riêng tư và bị ràng buộc bởi những mối quan hệ lợi ích của giai tầng thống trị. Nói cách khác Họ là đại diện của một hệ thống lợi ích đã được thiết lập, và lợi ích  tối cao của họ là phải bảo vệ hệ thống lợi ích đó bằng bất cứ giá nào. Từ quan điểm này họ đưa ra những quyết sách chính trị, quốc phòng và dân sinh.
Hay là Nói giống như cụ Nguyễn Công Trứ mời các quan bác mâm trên, mâm dưới !!!

Sự thật: http://daotuanddk.wordpress.com/2012/10/03/hai-kich-vua-an-cap-vua-la-lang/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét