Thứ Năm, 31 tháng 7, 2014

Quảng Nam: Đời trước ăn mặn, đời sau ăn gì?

2.816 tỉ đồng nợ đọng xây dựng cơ bản

UBND tỉnh Quảng Nam cho biết đang chịu “áp lực” về khoản nợ đọng trong xây dựng cơ bản lên đến 2.816 tỉ đồng trong đó có 1.828 tỷ đồng thuộc ngân sách địa phương.


Báo cáo các bộ: KH-ĐT và Tài chính về tình hình thực hiện đầu tư phát triển năm 2014, tỉnh Quảng Nam xác nhận tổng số nợ đọng xây dựng cơ bản của tỉnh lên đến 2.816 tỉ đồng (tính đến  30.6.2014), trong đó ngoài 1.828 tỉ đồng nợ đọng mà ngân sách địa phương tự cân đối, còn có các khoản nợ từ nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ (655 tỉ đồng), trái phiếu Chính phủ (333 tỉ đồng).
Đáng chú ý, Quảng Nam lại chịu áp lực trong quá trình cân đối để giảm nợ, khống chế nợ liên quan đến ngân sách địa phương theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ (hằng năm phải bố trí tối thiểu 700 tỉ đồng để thanh toán). Chưa kể, năm 2014, Quảng Nam còn cần phải bố trí 580 tỉ đồng để đầu tư hoàn thành một số dự án trọng điểm như cầu Cửa Đại, tượng đài Mẹ VNAH, cầu Kỳ Phú 1, Kỳ Phú 2...

Trong khi đó, tính đến cuối tháng 6.2013, số nợ đọng này ở mức 905 tỉ đồng, đến thời điểm tháng 2.2014 mới ở mức 1.200 tỉ đồng. Dù tình hình nợ đọng hiện đã được kiểm soát, tuy nhiên vẫn chưa có các giải pháp cụ thể, số liệu tổng hợp chưa chính xác, số lượng công trình mới và chủ trương đầu tư còn nhiều. Trong đó, nợ đọng lớn và có chiều hướng tăng lên chủ yếu do quy mô đầu tư chưa phù hợp với nhu cầu, vượt khả năng cân đối của nguồn vốn, tiến độ thi công kéo dài...

>> 1.828 tỉ đồng nợ đọng xây dựng cơ bản 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét