Thứ Bảy, 14 tháng 6, 2014

Thích Nhất Huy - Điều đã được NBG nói

Luật sư Đỗ Phủ: Động lực nào đã cho anh sự can trường, sự can đảm như vậy...?
Người Buôn Gió: Thực ra tôi nói điều này sẽ là bất ngờ với nhiều người. Cái sự can đảm của tôi nó không phải là can đảm!... mà nó là sự chán chường!... Khi anh không thiết tha cái gì nữa, khi anh đi vào cõi chết hoặc đi vào nơi lửa cháy mà anh không còn thiết tha gì nữa, anh cảm thấy quá chán rồi thì anh cứ thế anh đi thẳng vào... Nó không phải là sự can đảm mà nó là sự chán chường tột cùng... một cái thể chế nó tồi tệ, một cái đất nước nó băng hoại về đạo đức, một cái nơi mà nó cảm tưởng sống không như là sống nữa...Tôi làm những sự đấy, tôi đi những sự đấy bằng cái sự chán đến tột cùng chứ không phải là sự can đảm... Sự chán chường chỉ có thể thay đổi khi chủ thể là cái thể chế đất nước này thay đổi.

Video 3/6/14 Blogger Người Buôn Gió: "Tôi không viêc gì phải sợ CSVN"

>>> đảng Ký sinh

 
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét