Thứ Tư, 29 tháng 8, 2012

Thông báo Kết luận: KỀN KỀN XÚM XÍT

                             Copy từ Blog.hoiktsquangnam http://blog.yahoo.com/ktsquangnam
Sau đây là Thông báo Kết luận http://www.quangnam.gov.vn/CMSPages/BaiViet/Default.aspx?IDBaiViet=7936
     Ngày 28/8, Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành thông báo 269/TB-UBND về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Phước Thanh tại cuộc họp nghe báo cáo ý tưởng quy hoạch chi tiết xây dựng Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh và ý tưởng thiết kế Đài tưởng niệm Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh.

1. Theo đó, về quy hoạch chi tiết xây dựng Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh, địa điểm xây dựng đã được thống nhất chọn tại Nghĩa trang liệt sỹ xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ theo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 196-CV/TU ngày 08/7/2011 của Tỉnh ủy Quảng Nam; quy mô diện tích 08ha là đảm bảo yêu cầu, tuy nhiên có thể nghiên cứu mở rộng thêm chiều sâu về phía sau để phù hợp với khu Tượng đài Bà mẹ Việt Nam Anh hùng (Tượng đài BMVNAH); quy mô xây dựng tương xứng tầm Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh nhưng phải đảm bảo hài hoà với không gian của quy hoạch Tượng đài BMVNAH tạo thành một quần thể chung. Giữa hai khuôn viên công trình Tượng đài BMVNAH và Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh cần được chú ý quy hoạch kết nối bằng hàng rào mềm (cây xanh) và quy mô thiết kế một số hạ tầng dùng chung như bãi đỗ xe, nhà đón tiếp…
2. UBND tỉnh thống nhất giao Viện Quy hoạch tiếp tục triển khai quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh theo hợp đồng đã được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh (Chủ đầu tư cũ) ký trước đây; căn cứ hồ sơ nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập quy hoạch đã được phê duyệt, Viện Quy hoạch phối hợp với Công ty C.I.CO nghiên cứu, phát triển và hoàn thiện trên nguyên tắc phải tạo sự liên kết, đảm bảo tính thống nhất giữa hai công trình Tượng đài BMVNAH và Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh.
3. Về ý tưởng thiết kế Đài tưởng niệm Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh, giao Hội đồng nghệ thuật công trình Đài tưởng niệm Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh nghiên cứu, lựa chọn dựa trên các phương án thiết kế của các đơn vị tư vấn, đảm bảo yêu cầu chung của công trình Nghĩa trang liệt sỹ cấp tỉnh vừa thể hiện được đặc trưng riêng của tỉnh Quảng Nam theo hướng mô hình “Ngũ Phụng Tề Phi”.
Phân công tổ chức thực hiện, Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh chỉ đạo các đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh để báo cáo cấp có thẩm quyền thẩm định trình phê duyệt; hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục pháp lý liên quan, đồng thời xúc tiến, vận động các nguồn vốn hỗ trợ đầu tư để triển khai thi công xây dựng trong năm 2013. Ủy ban nhân dân thành phố Tam Kỳ (Chủ đầu tư hạng mục bồi thường, giải phóng mặt bằng) khẩn trương triển khai thực hiện hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trong năm 2012. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn vốn để UBND thành phố Tam Kỳ kịp thời thực hiện. (Nguồn tb269/TB-UBND)
Bình luận sau trận đấu:

1. Thế nào là chú ý kết nối quy hoạch bằng hàng rào mềm để đảm bảo hài hòa không gian??? Thế nào là quy mô thiết kế hạ tầng dùng chung???
Quy hoạch Mẹ Thứ đã duyệt, công trình hạ tầng của Mẹ Thứ đã xong, quay lưng lại Nghĩa trang. muốn khớp nối đảm bảo 2 quy hoạch hài hòa là 1 thì phải ra Quyết định điều chỉnh quy hoạch, 2 cái thành 1 Quy hoạch. Hiểu chưa?
2. Tổng mặt bằng bảo đã thống nhất thôi chọn ý của CisCo, mà đưa Viện Quy hoạch ra hồ sơ là ý gì? Viện Quy hoạch đã đến độ thèm tiền đến nỗi không còn liêm sĩ hành nghề nữa hay sao? Hết thời. Cái thằng trong cuộc tối mà cái thằng cha chú nó cũng tối đen. 
3. Giao Hội đồng chọn lựa dựa trên các phương án dự thi..., mà bảo theo hướng mô hình "Ngũ Phụng tề phi" là có ý gì? Thế thì nói Mẹ là chọn Mô hình Ngũ Phụng tề phi của anh Hạng đi cho xong!
Kết luận với chả Thông báo. Quảng Nam đã đến hồi lá mùa thu.
Xem ý kiến KTS Hội về Ngũ Phụng tề phi:
Ngũ phụng tề phi làm biểu tượng cho Đài Tưởng niệm Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh Quảng Nam có được không?
- Là biểu tượng cho sự học, nhưng 5 ông này lại quá hiền lành trong một giai đoạn xã hội Pháp thuộc nô lệ.
- Nghĩa trang liệt sỹ là tưởng niệm những người hành động, dấn thân, đổ máu.
- 3 con bay và 2 con chắp cánh.
- Đít chim cất ở đâu? hay là kên kên đang xúm xít.
                                                                          .... Mời

Bài liên quan:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét